Thursday, December 12, 2013

นกเด็ก Juveniles

พุทธมณฑลวันนี้ เห็นนกแซงแซวสีเทา ตัวเล็ก ยังไม่มีขนยาวออกมาเป็นแฉกแบบหางปลา ดูดีๆ เป็นนกเด็กนกกาเหว่า ตัวนี้ก็เด็ก

No comments:

Post a Comment