Saturday, March 1, 2014

นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird

เห็น นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird เพศเมียตัวหนึ่งเกาะกิ่งไม้อยู่ พอยกกล้องขึ้นมันก็ออกบินพอดีNo comments:

Post a Comment