Friday, January 24, 2014

บ้านฉันมีนกร้อง Backyard birding today

มีนกมาทำรังไว้ที่ต้นเชอรี่ มีไข่นก ๒ ฟอง พักหนึ่งแม่นกก็กลับมาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆ มองซ้ายมองขวาแล้วโผเข้าไปกกไข่ที่รัง เป็น นกปรอดสวน Streak-eared Bulbul ขนคลุมหูมีขีดสีขาวแกมเทาชัดเจน
On a cherry tree in my backyard.
 

2 comments: