Saturday, January 4, 2014

คู่รัก คู่รส ตัวไหนเพศอะไร Which one is the better half?

นกกิ้งโครงคอดำ Black-collared Starling คู่นี้กำลังจู๋จี๋กันนัวเนีย โดยไม่สนใจใครทั้งสิ้น ไม่ทราบตัวไหนเพศผู้เพศเมีย ยังไม่สามารถหาที่อ้างอิงได้ แต่สังเกตุว่าตัวหนึ่งทำท่าทางยืดอกผึ่งผายเหมือนไก่ตัวผู้ แถมขนบนหัวตั้งเป็นหงอน ใครรู้ช่วยบอกหน่อย (คำว่า better half เป็นสำนวนฝรั่งหมายถึง ภรรยา)
No comments:

Post a Comment