Monday, February 3, 2014

นกกางเขนดง White-rumped Shama

Secret garden เป็นขุมทรัพย์แห่งหนึ่งในสวนรถไฟ อยู่ติดกับอุทยานผี้เสื้อฯ ระบบนิเวศน์บริเวณนี้ถูกสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์ของแมลง จึงดึงดูดให้นกหลายชนิดชอบมาแถวนี้ ขอเก็บตกนกที่พบในวันเลือกตั้งต่อ
นกกางเขนดง  White-rumped Shama
เพศผู้หางยาวกว่า ชอบอยู่บนต้นไผ่ แต่ลงมาหากินบนพื้นดิน
เพศผู้ ขนหางคู่นอกสีขาว

เพศเมีย


 หากิน
 อาบน้ำ


No comments:

Post a Comment