Thursday, February 6, 2014

นกในที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาล

วันจันทร์ที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๗ ในที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลของเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท) ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล นกปรอดสวน Streak-eared Bulbul อยู่เป็นคู่ แม้เป็นนกที่พบบ่อย แต่ภาพนี้องค์ประกอบสวยจึงบันทึกไว้ อีกประการหนึ่งไม่เคยเห็นคำบรรยายการจำแนกเพศของนกปรอดสวน แต่ในภาพนี้ใครเห็นก็น่าจะบอกได้ หรือถ้าใครทราบจริงๆ ช่วยบอกด้วย

ถึงตอนเที่ยงในที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลของคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส) ที่ห้าแยกลาดพร้าว ผู้ชุมนุมพักผ่อนกันอยู่ทั่วไปในสวนสาธารณะ นกปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul ก็ได้เวลาอาหารกลางวันของมันพอดี


No comments:

Post a Comment