Wednesday, October 2, 2013

นกยางเปีย๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันอาทิตย์ สวนลุมพินีมีคนมาพักผ่อนและออกกำลังกายกันคึกคัก เวลาเกือบ ๑๑ นาฬิกา นกยางเปียเดินท่องในน้ำหาอาหาร ทั้งที่ใกล้เที่ยงแต่บรรยากาศร่มเย็นมาก จุดสังเกตุลักษณะของนกยางเปียคือ ปากดำ ขาสีเข้ม ตีนเหลือง ในภาพนี้เป็นนอกฤดูผสมพันธุ์หนังหน้าสีเขียวแกมเหลือง ภาพนี้ใช้โหมด  Tv 1/125 ISO-400 โปรแกรมปรับให้เป็น f/6.5 ISO-250

No comments:

Post a Comment