Sunday, October 6, 2013

นกกาเหว่า

นกกาเหว่า หลายคนเคยได้ยินเสียงร้อง แต่ไม่เห็นตัว เพราะมันชอบเกาะอยู่ในพุ่มไม้ ลงภาพใหญ่เพื่อให้เห็นดวงตาสีแดงสดใส ตัวผู้สีดำออกเหลือบน้ำเงิน ที่สวนรถไฟ

ตัวเมีย ดูเป็นสีดำออกเขียวมีจุดสีขาวเป็นลายพร้อย ที่พุทธมณฑล

No comments:

Post a Comment