Wednesday, October 2, 2013

นกยางกรอกพันธุ์จีน

ที่สวนลุมพินี  วันนี้มีกิจกรรมตลาดอารยะ เป็นตลาดนัดขายของราคาต่ำกว่าทุน หลังจากชมตลาดแล้วก็มาดูนกกันต่อ

ในระยะนี้ในสวนลุมพินีดูจะค่อนข้างเงียบเหงาจากนกแปลกๆ อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงฤดูท่องเที่ยวของนก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปี


 เดินเรื่อยเปื่อยไปจนถึงบ่อปรับคุณภาพน้ำ พบนกยางกรอก ๔ ตัวยืนอยู่ตามคันซีเมนต์ ก็ต้องบันทึกภาพไว้ก่อน เอาไว้ตอนกลับที่พักค่อยขยายดูให้ชัดๆ เทียบกับรูปภาพในคู่มือดูนกก็จะทราบได้โดยง่ายว่าเป็นนกอะไรบ้าง
 นกยางกรอกที่คู่มือบอกว่าพบในเมืองไทยมี ๓ ชนิดคือ

นกยางกรอกพันธุ์จีน มีพบทั่วประเทศ
นกยางกรอกพันธุ์ชวา ส่วนมากพบในภาคกลางตอนล่าง
นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย พบประปราย
หลังจากพยายามดูในคู่มือ ดูแล้วดูอีก
ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้

คู่มือบอกด้วยว่า นกทั้ง ๓ ชนิด เหมือนกันมาก ยากที่จะแยกออกได้ เว้นแต่ช่วงฤดูผสมพันธุ์ จึงจะปรากฏลักษณะเฉพาะให้เห็น และพอผ่านพ้นช่วงฤดูผสมพันธุ์ไปแล้วก็จะกลับมาเหมือนกันอีก

เออ... แล้วพวกมันจะจำกันได้ไหม?

No comments:

Post a Comment