Thursday, October 3, 2013

นกแซงแซวสีเทา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ พบนกแซงแซงสีเทาในพุทธมณฑล เป็นสัญญาณว่า ฤดูอพยพของนกในปีนี้ได้เริ่มต้นแล้ว กลับไปค้นดูภาพเก่าๆ เจอว่าครั้งก่อนพบเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ข้อมูลก็สอดคล้องกันว่า เป็นนกอพยพ คู่มือหมอบุญส่งบอกว่า เป็นนกประจำถิ่นของป่าบนที่ราบสูง ช่วงอพยพอาจพบในสวนสาธารณะ 

1 comment:

  1. เตรียมตัวไปดูนกกัน

    ReplyDelete