Wednesday, October 2, 2013

นกกระแตแต้แว้ด

พบบ่อยมากที่พุทธมณฑล อยู่รวมกันฝูงละประมาณ ๑๐ ตัว หากินตามพื้นดิน โดยจะวางยาม ๒ ตัวไว้เฝ้าดูรอบๆ หากมีผู้ใดเข้ามาในระยะที่จะเป็นการรบกวนก็จะส่งเสียงร้อง แต แต แต้แว้ด แสดงการหวงแหนอาณาเขต แต่ถ้ามีนกวัยอ่อนอยู่กลางฝูง จะบินฉวัดเฉวียนหลอกล่อพาศัตรูให้เคลื่อนห่างออกไปทางอื่น 

ภาพแรกนกผู้ทำหน้าที่ยามกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์รอบๆ 

ภาพที่สอง ฝูงนกคุ้มครองนกวัยอ่อนออกฝึกหากิน ในภาพจะเห็นนกวัยอ่อนสีคล้ำกว่านกเต็มวัยอยู่ทางขวาสุด


No comments:

Post a Comment