Friday, October 4, 2013

นกปรอดสวน

ฝนตกแต่เช้า ฝนหยุดแล้วท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มจนเกือบเที่ยง เหมาะสำหรับการดูนกเป็นพิเศษ เพราะฝนตกตอนเช้าทำให้นกออกหากินไม่สะดวก ดังนั้นพอฟ้าเปิดพวกนกก็จะเริ่มออกหากินกันโดยไม่ไคร่จะเหนียมอาย ในภาพนกปรอดสวนกำลังกินลูกหว้า มันเลือกกินผลที่แก่จัดจนเป็นสีดำ จุดชี้ลักษณะเฉพาะของนกปรอดสวนคือหนังหน้าหูย่นเป็นริ้วลาย (ดูที่ใต้ดวงตาลงมาถึงคอ)

No comments:

Post a Comment