Wednesday, October 2, 2013

นกแขวก

ขนลำตัวเทา หัวและคอแกมขาว กระหม่อม ท้ายทอยและหลังดำ มีขนเปีย ๒ เส้น
เป็นนกยางที่หากินกลางคืน กลางวันจะหาที่เกาะนิ่งๆ ตามต้นไม้ 
เพราะมีลักษณะเหมือนสวมหมวกดำ จึงเป็นที่มาของชื่อ Black-crowned Night Heron

No comments:

Post a Comment