Friday, October 4, 2013

นกกิ้งโครงคอดำปากดำ หัวเหลืองนวล หนังรอบตาเหลือง รอบคอและอกเป็นแถบดำใหญ่ ลำตัวด้านบนดำแกมน้ำตาล

ลูกนกกางปีกเตรียมจะโผลงจากต้นไม้ตามที่่แม่สอนลูกนกวิ่งตามแม่
ขนบนหัวยังเกรียน
รอบคอยังไม่มีแถบสีดำ


แม่นกป้อนเหยื่อ

No comments:

Post a Comment