Friday, October 4, 2013

นกกิ้งโครงคอดำ



ปากดำ หัวเหลืองนวล หนังรอบตาเหลือง รอบคอและอกเป็นแถบดำใหญ่ ลำตัวด้านบนดำแกมน้ำตาล

















ลูกนกกางปีกเตรียมจะโผลงจากต้นไม้ตามที่่แม่สอน



ลูกนกวิ่งตามแม่
ขนบนหัวยังเกรียน
รอบคอยังไม่มีแถบสีดำ










แม่นกป้อนเหยื่อ

No comments:

Post a Comment